Dokumenter


Kom og prøv – lisens
Hvis du skal prøve eller starte opplæring i en motorsportgren må du ha en lisens som inneholder en ulykkesforsikring og aktiviteten skal være på en bane eller et område som en motorsportklubb har registert og fått godkjent for den aktuelle aktiviteten.
kom-og-prov-lisens.pdfStyrets dokumenter (Kun for styre)